Cement, wapno, piach i woda…

Jeżeli czujesz się na siłach samemu podejść do wymurowań (jakichkolwiek) to daruj sobie kupowanie gotowej zaprawy. Nie opłaca się. Strata kasy.