Czy WDPD ładnie pisze ?

Idzie czas wypisywania kartek świątecznych, stąd pytanie : czy w ogóle piszecie je ręcznie i czy starannie kaligrafujecie literki ? Czym piszecie ?