Re: Biała podłoga – gres – w kuchni

Przeklinam dzień, w którym podjęłam tę decyzjęsmile.

Przez kilka lat, zmuszona okolicznościami miałam tę skądinąd piękną podłogę przykrytą linoleum czy czymś podobnym. Podarło się i teraz muszę albo znowu przykryć albo zmienić podłogę. Aż się bojęsad