Re: koszty ogrzewania porówanwie czym ogrzewać do

Proponuję łączony system grzania. Kominek nadmuchowy plus grzejniki na podczerwień – bardzo ekonomiczne w grzaniu, więcej o nich na dobregrzejniki.pl