Re: Plamy od słońca na odzieży

Sprzedawca nie ma obowiązku przeceniać towarów powystawowych, i w razie reklamacji nie może powoływać się na fakt, że klient kupując towar z wystawy powinien był wiedzieć, że jest on niepełnowartościowy. Taka informacja powinna być udzielona wprost. Przykro mi, Polska to nie do końca dziki kraj. Chyba, że przytoczysz mi podstawę prawną swych twierdzeń.