Re: Płatność kartą transkcja odrzucona a zaksięgo

Trzeba złożyć reklamację w banku, a na dowód przedstawić kwitek, ze transakcja odrzucona. Dentystka tu nie ma nic do rzeczy„Kto wiedzę mnoży, przyczynia boleści.”

J. Żuławski, Stara Ziemia