Re: Tomasz Ignasiak – słaby wykonawca,bardzo słab

Ja też zatrudniłam do budowy i remontu Tomasza Ingasiaka kom.501543519 z Warszawy lat ok. 40-45, a ten przesłał współpracownika oszusta Marcina Mazurka z Lublina, obecnie Dublin, lat ok. 34. Odradzam ich usługi, gdyż uciekli z budowy, pobrali zaliczki i pracują na czarno bez faktur. Prace rozbabrali nic nie skończyli . Urząd Skarbowy powinien im dobrać się do skóry za prace bez faktur.