Re: ulotki wszędzie!

zmobilizowanie sąsiadów żeby nie otwierali drzwi ulotkarzom