Re: ZALICZKA WYDANA PRACOWNIKOWI

robitussin napisał:

> Niestety, potrącić zaliczkę z bieżącego wynagrodzenia zatrudninego pracownika m

> ożna tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pracownik udzieli na to zgodę. Co inneg

> o, gdy jest to rozliczenie przy rozwiązaniu umowy.

Kodeks Pracy Art. 87. § 1 pkt 3.

www.pip.gov.pl/html/pl/doc/k0000003.pdf