Tomasz Ignasiak 501543519

,,,Lepiej uważać na złych wykonawców budowlanych np. Tomasza Ignasiak tel.501543519 z okolic W-wy, ok. 40lat. Nie wywiązuje się z prac i pracuje na czarno.